Etická komisia študentov UMB

Etická komisia študentov UMB vznikla ako poradný orgán rektora UMB. Etický kódex študenta UMB a všetky potrebné informácie sú dostupné na https://www.umb.sk/o-nas/informacie/akademicka-etika-umb/eticka-komisia-1743/.

Zástupcom pre Pedagogickú fakultu je Michaela Segeďová, v prípade otázok ju môžete kontaktovať na adrese michaela.segedova@studenti.umb.sk