Kde ma nájdete

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vyštudovala som filozofiu a etiku na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas doktorandského štúdia Systematickej filozofie som sa zaoberala predovšetkým environmentálnou filozofiou, najmä analýzou hodnôt a úcty. Na podobnú problematiku je zameraná aj väčšina mojich publikácií a výskumných aktivít. Moja výskumná a publikačná činnosť sa orientuje aj na rôzne aspekty etickej výchovy. Som zapojená vo viacerých projektoch realizovaných na Katedre etickej a občianskej výchovy- KEGA, VEGA, APVV, Visegrad fund, Erasmus + KA2.

 

Mala som možnosť absolvovať niekoľko prínosných zahraničných študijných i prednáškových pobytov vo Fínsku (University of Helsinki- Helsinki Summer School- Introduction to Bioethics; University of Turku- Finnish government scholarship), Poľsku (University of Maria Curie Sklodowska, Lublin- Erasmus; Institute of ecology and bioethics UKSW, Warszawa- Erasmus+, prednáškový pobyt ), Portugalsku (University of Coimbra - Erasmus, prednáškový pobyt) a Írsku (St. Patrick´s College, Dublin City University, Erasmus+, prednáškový pobyt).

 

Vyučujem alebo som vyučovala prevažne predmety zamerané na etiku, praktickú etiku, dejiny etických teórií, environmentálnu etiku, základy politológie, základy logiky.

 

 

 

I have been working at the department since 2012. I studied philosophy and ethics at the Faculty of Arts Matej Bel University. Since my doctoral studies of Systematic Philosophy I have been dealing with the analysis of values and respect in environmental philosophy. My publications and research activities are focused on environmental ethics and ethical education. I am or was involved in several research projects of the department- KEGA (deputy of project leader), VEGA, APVV, Visegrad fund (project leader), Erasmus + KA2.

 

I had a chance to undertake several study, research or lecture stays abroad: in Finland (Helsinki University of Helsinki- Summer School- Introduction to Bioethics, University of Turku- Finnish government scholarship), Poland (University of Maria Sklodowska Curie, Lublin, Erasmus;  Institute of ecology and bioethics UKSW, Warszawa- Erasmus+, lecture stay), Portugal (University of Coimbra - Erasmus lecture stay) and Ireland (St Patrick's College, Dublin City University, Erasmus +). 

 

I teach subjects focused especially on ethics, practical ethics, history of ethical theories, environmental ethics, introduction to political sciences, introduction to logic.

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:00 - 14:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prosím, aby ste sa na konzultácie nahlásili vopred. Po dohode mailom (barbora.badurova@umb.sk) alebo telefonicky (048/ 446 4323) je možné prísť konzultovať aj v inom termíne.

Kontaktný formulár

=