Employees of Faculty of Education

Almáši Matej, Mgr.

Almáši Matej, Mgr.

Graduant

Office phone:
+421 48 446 4780
Office:
A002
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Lecturer

Office phone:
+421 48 446 4862
Position:
Prelector
Office:
C 222
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Lecturer, Od 01.02.2018 do 01.08.2018 na vedecko-výskumnej stáži na Karl Franzens Universität Graz.

Office phone:
+421 48 446 4323
Position:
Scholarly assistant
Office:
A 109
Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Officer

Office phone:
+421 48 446 4248
Position:
non-pedagogic employee
Office:
AB 118
Ing. Michal Bartko, PhD.

Ing. Michal Bartko, PhD.

Lecturer

Office phone:
+421 48 446 4958
Position:
Scholarly assistant
Office:
C301
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Lecturer, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Office phone:
+421 48 446 4755
Position:
Prelector
Office:
C114
PhDr. Beáta Blahová

PhDr. Beáta Blahová

Graduant

Office phone:
+421 48 446 4721
Office:
C 315
PhDr. Andrea Bontová, PhD.

PhDr. Andrea Bontová, PhD.

Lecturer, Koordinátor rozvrhu a výučby

Office phone:
+421 48 446 4619
Position:
Scholarly assistant
Office:
C 012