Mediácia v andragogicko-psychologickom kontexte

Informácie o publikácii

Mediácia v andragogicko-psychologickom kontexte

Mediácia v andragogicko-psychologickom kontexte

Autor/Kolektív:Soňa Kariková - Peter Maľa
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0821-8
Počet strán:118

Vysokoškolská učebnica