Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín.Kultúrno-osvetová a sociálna andragogika

Informácie o publikácii

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín.Kultúrno-osvetová a sociálna andragogika

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín.Kultúrno-osvetová a sociálna andragogika

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň-Juraj Šatánek (eds.)
Vydavateľstvo:UMB OZ Pedagóg
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0118-9
Počet strán:89

zborník vedeckých štúdií