Publikácie


Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii

Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii (Zborník)

Autor/Kolektív:Štefan Ligas - Miroslava Gašparová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-703-7

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Profesijný rozvoj učiteľa

Profesijný rozvoj učiteľa (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov (Kosová - Kasáčová - Pavlov - Pupala - Valica)
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum v Prešove
Rok vydania:2006ISBN:80-8045-431-0

Profesijný rozvoj učiteľa

Vybrané problémy sociálnej etiky (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Eva Poláková - Barbora Baďurová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0662-7

Vybrané problémy sociálnej etiky