Profesijné kompetencie a špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov v školách

Informácie o publikácii

Profesijné kompetencie a špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov v školách

Profesijné kompetencie a špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov v školách

Autor/Kolektív:Miriam Niklová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0560-6
Počet strán:91

Vysokoškolská učebnica