Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofické, sociálne a pedagogické základy edukácie