Sociálna psychológia

Informácie o publikácii

Sociálna psychológia

Sociálna psychológia

Autor/Kolektív:Jitka Oravcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0402-9
Počet strán:258

Sociálna psychológia

Nepredajné!