Konferencia "Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote - Competent in Volunteering, Competent in Life"

Členky katedry Alžbeta Brozmanová Gregorová a Jana Šolcová sa spolu so študentkou Máriou Husar zúčastnili medzinárodnej konferencie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá sa konala 9. 2. 2017 v Bratislave.

Cieľom konferencie bola výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Zamerali sme sa na kompetencie získané z dobrovoľníctva a na nástroje, ako tieto kompetencie merať a uznávať. Venovali sme sa dobrovoľníkom/-čkam so znevýhodnením, manažmentu dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením a rolám rôznych aktérov pri dosahovaní spoločného cieľa – inkluzívnej spoločnosti.

Na konferencii v úvodnom paneli vystúpili Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu a Viera Dubačová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Obe zdôraznili dôležitosť dobrovoľníctva, a to najmä inkluzívneho, pre rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku a v Európe. Ocenili aktivity dobrovoľníckych organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku a venujú sa náročným oblastiam v prospech iných. Obe poslankyne prisľúbili pomoc a podporu počas ich pôsobenia v parlamente. 

Na konferencii ďalej vystúpili: Aneta Marková s príspevkom „Přínosy pro inkluzi“, Réka Luca Dely a Károly Tóth s príspevkom „Každý je dosť bohatý na to, aby pomohol iným“ a Alžbeta Frimmerová informovala o výsledkoch projektu CIVCIL. O skúsenostiach so zapájaním mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva hovorili koordinátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčky: Tena Anić, Flavia Ardelean, Maria Husar, Janka Šolcová a Maria Tolea.

Poobedňajšie workshopy:  

Ana Dragila, Jelena Kamenko: Vytváranie vhodného prostredia pre inkluzívne dobrovoľníctvo.

Mariann Kinga-Arkosi: Ako zmeniť zraniteľnosť na príležitosť.

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Alžbeta Frimmerová: Ako merať, uznávať a validovať kompetencie získané v dobrovoľníctve.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 koordinátorov/-riek dobrovoľníkov, pracovníkov a pracovníčok z mimovládneho a verejného sektora a dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Konferencia bola súčasťou projektu CIVCIL – Competent in Volunteering, Competent in Life podporeného programom Európskej Únie Erasmus+. 

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.