Živá knižnica 3. máj 2016

Živá knižnica pre študentov a študentky sociálnej práce

Živá knižnica je nová výučbová metóda, ktorá je zameraná na odbúravanie predsudkov a stereotypov, zoznamovania sa s novým pohľadom na veci okolo nás. Funguje obdobným spôsobom ako klasická knižnica – čitatelia a čitateľky (študenti a študentky) sa dostavia a požičajú si knihu na limitovaný čas. Po prečítaní vrátia knihu späť do knižnice a môžu si naplánovať požičanie nasledujúcej knihy. Odlišnosťou je, že knihami v živej knižnici sú konkrétni ľudia, ktorí s čitateľmi a čitateľkami vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Knihy spravidla čitateľa upútajú svojím príbehom, skúsenosťami, argumentmi, mali by mať vopred premyslené, o ktorú svoju etapu sa chcú s čitateľom podeliť. Cieľom ich dialógu je upozorniť prijímateľa na problém alebo tému Živej knižnice. Knihy môžu vzdelávať, hovoriť o sebe, ale dokážu aj odpovedať na otázky čitateľov a čitateliek. Živé knižnice poskytujú priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu medzi ľuďmi, ktorí sa v bežnej realite nemajú príležitosť stretnúť a porozprávať. Živé knižnice sú pre tých, ktorí majú záujem, príležitosťou súkromne a osobne komunikovať s cudzím človekom v štruktúrovanom, chránenom a absolútne voľnom priestore – bez akýchkoľvek ďalších záväzkov. Voľná štruktúra je pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo sú Živé knižnice populárne a v zahraničí často organizované.

Dňa 3.5.2016 mali možnosť  zúčastniť sa živej knižnice na tému „menšiny“  aj študenti a študentky sociálnej práce na PF UMB v Banskej Bystrici. Táto akcia sa realizovala v rámci mikroprojektu Angažovaná Bystrica. Mikroprojekt bol organizovaný Soňou Beňovou v spolupráci so Sokratovým inštitútom. Uvedený mikroprojekt sa skladal z viacerých rovín a jeho hlavnou víziou bolo podieľanie sa na odstraňovaní predsudkov v spoločnosti prostredníctvom výukového programu a rozvoj kritického myslenia.  Jednou z hlavných aktivít mikroprojektu bolo zriadenie debatného klubu, ktorý bol primárne určený pre vysokoškolských študentov a študentky, ale aj pre absolventov a absolventky vysokých škôl, a pravidelné stretávanie sa v ňom . Ďalšou významnou aktivitou bola realizácia workshopov pozostávajúcich z premietania reálneho videa a živých knižníc na vybraných vysokých a stredných školách.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.