Kde ma nájdete

Mgr. Lenka Lipárová, PhD.


Profesijná charakteristika

Nar. v r. 1983 v Banskej Bystrici. Štúdiá: Banská Bystrica Fakulta humanitných vied, výtvarná výchova a francúzsky jazyk, doktorát na Pedagogickej fakulte v odbore predškolskej a elementárnej pedagogiky so zameraním na výtvarnú výchovu. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela na Katedre výtvarnej kultúry. Tu sa venuje primárne príprave študentov Predškolskej a elementárnej pedagogiky v oblasti výtvarnej expresie. Organizuje výtvarné workshopy a detský letný tábor Výtvarnícky plenér. Má skúsenosti s organizáciou voľnočasových ateliérov pre širšiu verejnosť vo Francúzsku. Oblasti tvorby: kresba, maľba, užitá grafika a ilustrácia.

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 11:20
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:20
Piatok
-

Kontaktný formulár

=