Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Osobné údaje

 

 Priezvisko(á)/Meno(á)

 

Krystoň Miroslav

Adresa(y)

 

Tajovského 51/H 974 00  Banská Bystrica

Telefón(y)

 

048/446 4616

 

 

 

 

E-mail(y)

 

miroslav.kryston@umb.sk

 

Štátna(e) príslušnosť(ti)

 

SR

 

Dátum narodenia

 

1964

 

Pohlavie

 

mužské

 

Zamestnanie/Oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate

 

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Andragogika

 

Odborná prax

 

Od - do

 

2008 – Katedra andragogiky Pedagogická fakulta UMB

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vysokoškolský pedagóg - docent

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Vedúci katedry, pedagogická a vedecko – výskumná činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

školstvo

 

 

 

 

Od - do

 

2006 - 2008 Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta UMB

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vysokoškolský pedagóg - docent

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

pedagogická a vedecko – výskumná činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

školstvo

 

 

 

Od - do

 

1995 – 2005 Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta UMB

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vysokoškolský pedagóg – odborný asistent

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

pedagogická a vedecko – výskumná činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

školstvo

Od - do

 

1992 - 1995 Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta  UMB

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vysokoškolský pedagóg – asistent

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

pedagogická a vedecko – výskumná činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

školstvo

 

Od - do

 

1987 – 1992  Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta  UMB

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vedecká ašpirantúra

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

pedagogická a vedecko – výskumná činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

školstvo

 

 

Vzdelávanie a príprava

 

Od - do

 

2005

Názov získanej kvalifikácie

 

Docent – v odbore Pedagogika

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

Pedagogika voľného času, andragogika, teória výchovy

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

Doc.

 

 

 

Od - do

 

1995

Názov získanej kvalifikácie

 

„philosophiae doctor“ v odbore 75-01-9 Pedagogika

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

teória výchovy, pedagogika voľného času

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Univerzita Komenského Filozofická fakulta

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

CSc. (PhD.)

 

 

 

Od - do

 

1987

Názov získanej kvalifikácie

 

„Doktor pedagogiky“

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

pedagogika, teória výchovy

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

 

 

PaedDr.  – ukončenie štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania (úroveň 8)

 

 

Od - do

 

1982 - 1987

Názov získanej kvalifikácie

 

VŠ štúdium

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

Slovenský jazyk - Pedagogika

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Pedagogická fakulta Banská Bystrica

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

 

 

  Mgr. - ukončenie štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (úroveň 7)

 

 

 

 

Od - do

 

1978 - 1982

Názov získanej kvalifikácie

 

Stredoškolské štúdium

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

Humanitné zameranie

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Gymnázium v Banskej Bystrici

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

  

Osobná spôsobilosť

 

 

Ukončenie štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu (úroveň 4)

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:40 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle: 048/446 4616, alebo e-mailom.

Kontaktný formulár

=