Deň otvorených dverí II.etapa

V piatok 12. a v sobotu 13. februára 2016 sa konal aj na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela Deň otvorených dverí (II. Etapa). Potenciálni uchádzači o štúdium mali možnosť prezrieť si naše priestory a ukážky výučovacieho procesu, diskutovať so študentmi aj pedagógmi, získať informácie o aktuálnej ponuke štúdia na PF UMB.

Na Pedagogickej fakulte sa najviac uchádzači zaujímali o štúdium elementárnej a predškolskej pedagogiky. Uchádzačov zaujímal priebeh prijímacieho konania, uplatnenie absolventov, možnosť vycestovať na študijnú mobilitu.


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová