Naša univerzita partnerom projektu Komenského inštitút

Naša univerzita partnerom projektu Komenského inštitút

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je partnerom projektu Komenského inštitút, ktorý nadväzuje na projekt Sokratov inštitút.  Komenského inštitút je postavený na vízií, že len vynikajúci učitelia a učiteľky vytvárajú vynikajúce školy. Vynikajúci učitelia  a vynikajúce učiteľky s víziou pripravujúci deti a mladých ľudí na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje. Cieľom Komenského inštitútu je vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagogických lídrov a líderky Slovenska, ktorí/ktoré získajú vedomosti a zručnosti v oblasti realizácie praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

Účastníkmi a účastníčkami Komenského inštitútu sa môžu stať aj študenti a študentky – budúci učitelia a učiteľky z celého Slovenska a vďaka zapojeniu UMB môžu získať za svoju účasť kredity v rámci systému ECTS.

22. 6. 2016 podporil myšlienku Komenského inštitútu aj prezident Andrej Kiska, ktorý prijal v Prezidentskom paláci učiteľov a učiteľky, ktorí boli prijatí na ročné vzdelávanie Komenského inštitútu a majú potenciál priniesť inovatívne prístupy do vzdelávania. Medzi účastníkmi sú učitelia a učiteľky základných i stredných škôl,  špeciálnych škôl, zástupcovia súkromných i verejných inštitúcií a takisto vysokoškolskí študenti. Našu univerzitu reprezentuje PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. z Katedry sociálnej práce PF UMB, ktorá je zároveň jedinou vysokoškolskou učiteľkou zúčastňujúcou sa tohto projektu.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová