Noc výskumníkov 2016

Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UMB aj tento rok reprezentovala našu fakultu na 10. ročníku festivalu vedy na Slovensku - NOC VÝSKUMNÍKOV. Katedra prezentovala tému Vnímanie sveta okolo nás. Reakcie návštevníkov stánku opäť potvrdili, že ide o zmysluplné podujatie, ktorého tradíciu treba zachovať.


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová