Veľký úspech našich študentov na dirigentskej súťaži

V dňoch 22. a 23. novembra 2016 sa konal II. ročník medzinárodnej dirigentskej súťaže na Hudobnej fakulte Akadémie umení v Banskej Bystrici. Súťaž prebiehala v troch kategóriách stanovená pre študentov (pedagogických fakúlt, konzervatórií a vysokých umeleckých škôl). Výkony hodnotila medzinárodná odborná porota zložená z popredných odborníkov v oblasti dirigovania a zborového spevu na Slovensku a Poľsku (doc. Milan Kolena z Bratislavy, doc. Pavol Tužinsky z Banskej Bystrice a prof. Adam Korzenowski z Krakowa). V kategórii pedagogických fakúlt v odbore učiteľstvo hudobného umenia a školských hudobných súborov sa umiestnili: na druhom mieste náš bývalý študent Bc. Lukáš Mekiňa (t. č. študent Mgr. štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Prahe) a víťazstvo v tejto kategórii si odniesla Eleonóra SÚDI, študentka 3. ročníka Bc. štúdia KHK PF UMB. Školiteľom bol prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. Blahoželáme!

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., katedra hudobnej kultúry PF UMB


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová