Vianočný koncert UMSZ Mladosť

Dňa 16. decembra 2016 univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť prispel k navodeniu príjemnej vianočnej atmosféry v priestoroch našej školy (učebňový bloku C, pred D001) predvianočným koncertom, ktorý viedol prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. Ako prvé odzneli piesne a koledy v podaní detí zo Základnej školy u Filipa. Spevácky zbor priblížil obecenstvu Vianočný čas a s tým spojené čarovné okamihy.

Následne v tento deň zbor účinkoval aj na Adventnom koncerte v Synagóge v Brezne (spolu aj s deťmi zo ZUŠ z Heľpy a Speváckym zborom mesta Brezna) a 20. decembra 2016 odzneli vianočné piesne a koledy pre žiakov a učiteľov Základnej školy u Filipa v areály Pedagogickej fakulty.

Zbor sa predstavil týmito skladbami:
Georg Fridrich Händel – Benedicat vobis
Giulio Caccini - Ave Maria pre zbor, flautu a klavír
Vianočné piesne - Čujte, čujte pastieri, Veselej vianočnej doby
Mikuláš Schneider-Trnavský- Ó, ty radostný ( z Jednotného katolíckeho spevníka)
Spev z východného obradu - Divnaja novina, Živite ľudije, Nová radosť stala
Výber skladieb inšpirovaný východným obradom (Danka Holomančinová a Viktória Vojteková)
Vianočné koledy - Búvaj dieťa, Tichá noc
Vianočná koleda - Poďme bratia, ku Betlému
Matúš Šimko, arr. - Agnus Dei in Missa pastoralis
Mykola Leontovič - Carol of The Bels
Ján Egry, Vladimír Gajdoš - Sanctus In: Missa pastoralis in F
Henryk Jan Botor - Misericordias Domini (pre zbor a klavír)
Vít Zouhar - Tutte quelle (pre zbor a klavír)

Dirigent - Milan PAZÚRIK
klavír – Anna BURDOVÁ
flauta - Lucia ŠVARBOVÁ

Uvedené skladby na nachádzajú aj na výberovom CD - "Vianoce s Mladosťou"

Veríme, že sa táto milá predvianočná udalosť stane tradíciou.


 Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Eva Hupková