VÝSTAVA - Z WORKSHOPOV 2014 - 2016

V rokoch 2014 - 2016 v rámci workshopov na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela predstavili výsledky študentských prác.

V spolupráci so Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov vznikli albumy sieťotlačí pod lektorským vedením Ing. Ľudovíta Bartoša, Ľubomíra Kobidu a Milana Binčíka a pedagogickým vedením Akad. mal. Evy Hnatovej, Art.D. Workshop Digitálny obraz vo verejnom priestore viedla v rámci pobytu ERASMUS + Doc. akad. mal. Jaroslava Severová z Univerzity Hradec Králové v roku 2015.

Výstava je umiestnená v študovni Študentského domu 5, na Ružovej ulici, v areáli Pedagogickej fakulty.


 Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Eva Hupková