Základná škola v našom areáli

Školáci zo Školy u Filipa netradičným spôsobom (bublinkami) pokrstili 16. júna 2016 nové priestory svojej školy v areáli Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Pomáhali im pritom aj pán rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a vedenie Pedagogickej fakulty UMB, prodekanka pre štúdium prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.,  prodekan pre rozvoj Ing. Michal Bartko PhD. a tajomníčka fakulty PhDr. Martina Straková. Pán rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. spoločne so zriaďovateľom Školy u Filipa Ing. Jurajom Droppom slávnostne rozviazali veľkú „ružovú“ stuhu a otvorili tak symbolicky brány ich novej školy.

„Spolupráca UMB so Školou u Filipa prispieva k prepojeniu vysokoškolského vzdelávania s praxou najmä z pohľadu Pedagogickej fakulty UMB, v priestoroch ktorej bude táto základná škola pôsobiť.  Som veľmi rád, že UMB sa dohodla na spolupráci  so školou, ktorá sa snaží implementovať  do svojej činnosti moderné trendy vzdelávania a svojím dielom prispeje aj k skvalitneniu prípravy našich absolventov. Želám Škole u Filipa úspešný štart a dlhoročné pôsobenie v nových priestoroch, “ povedal rektor UMB. 


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová