Zo záverečných prác 2015/2016

V priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa uskutočnila výstava (výber) záverečných prác, bakalárskych a magisterských. Tieto diela vznikli na Katedre výtvarnej kultúry pod vedením prof. PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD., Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD. a Evy Hnatovej ArtD. Výstava trvala do konca decembra 2016.


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Eva Hupková