Kde ma nájdete

PhDr. Peter Papšo, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

PhDr. Peter Papšo, PhD. pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre sociálnej práce Pegagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 2006. V pedagogickej, vedecko-výskumnej a praktickej činnosti sa venuje problematike penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, kultov a siekt, subkultúr mládeže, mladých dospelých z detských domovov, probácie a mediácie a sociálneho zabezpečenia.

 

Kvalifikácia:

2012 - Doktor filozofie (PhDr.) v odbore Sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2011 - philosophiae doctor (PhD.) v odbore 1. 1. 4 Pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2005 - magister (Mgr.) v odbore Sociálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2003 – bakalár (Bc.) v odbore Sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Ďalšie vzdelanie:

V roku 2009 získal certifikát o absolvovaní výcviku programu PRIDE.

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Anglický jazyk – konverzácia"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Motivácia"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Teambuilding"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Zvládanie stresu"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Komunikačné zručnosti"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Riešenie konfliktov"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Prezentačné zručnosti"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Základy IKT"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Psychológia dobrovoľníka"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Manažment času"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Multikultúrne zručnosti"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Projektový manažment"

V roku 2012 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Manažér kvality"

V roku 2012 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Interný audítor kvality"

V roku 2012 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov"

V roku 2012 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Jazykový kurz - latinčina"

V roku 2012 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky"

V roku 2013 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB, zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania"

V roku 2013 nadobudol vzdelanie Mediátor

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=