Predmet etické dilemy v sociálnej práci je určený pre študentov a študentky sociálnej práce. Predmet sa venuje vybraných etickým dilemám, s ktorými sa v praxi sociálni pracovníci a pracovníčky stretávajú. 

Tematický plán a požiadavky na absolvovanie predmetu nájdete tu.