V rámci predmetu sa študenti a študentky podieľajú na organizovaní aktivít v prospech fakulty a univerzity. 

Požiadavky na predmet nájdete tu