Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Skúška

a

Jeden z vízových sponzorov - CIEE (The Council on International Educational Exchange), ponúka dvom uchádzačom zo Slovenska plne hradené Work and Travel štipendium, teda hradí všetky programové výdavky (letenky, vízové dokumenty, programové poplatky, poistenie, príjmací proces, cesta z letiska ku zamestnávateľovi).
Malo by sa jednať o študentov, ktorí si to za normálnych okolností nevedia dovoliť, teda sú zo sociálne znevýhodnených resp. nízko-príjmových rodín. V prílohe nájdete prehľad o podmienkach prijatia na toto štipendium vo formáte A4.

Ak by ste mali otázky ohľadom štipendia, podmienok alebo Work and Travel programov prosím neváhajte ma kontaktovať na: j.pagac@smallerearth.com

Jeden z vízových sponzorov - CIEE (The Council on International Educational Exchange), ponúka dvom uchádzačom zo Slovenska plne hradené Work and Travel štipendium, teda hradí všetky programové výdavky (letenky, vízové dokumenty, programové poplatky, poistenie, príjmací proces, cesta z letiska ku zamestnávateľovi).
Malo by sa jednať o študentov, ktorí si to za normálnych okolností nevedia dovoliť, teda sú zo sociálne znevýhodnených resp. nízko-príjmových rodín. V prílohe nájdete prehľad o podmienkach prijatia na toto štipendium vo formáte A4. 

Ak by ste mali otázky ohľadom štipendia, podmienok alebo Work and Travel programov prosím neváhajte ma kontaktovať na: j.pagac@smallerearth.com