Kde ma nájdete

PhDr. Beáta Blahová


Profesijná charakteristika

PhDr. Beáta Blahová pôsobí od akademického roku 2016/2017 na Katedre pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako interná doktorandka v študijnom odbore Pedagogika. 

Jej školiteľkou je prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:30 - 11:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín len na základe dohody prostredníctvom e-mailu.

Kontaktný formulár

=