Kde ma nájdete

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

 

 

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.pracuje na Katedre psychológie PF UMB od roku 2004 ako odborná asistentka. Predtým pracovala na rovnakej pozícii na Katedre pedagogiky, psychológie a sociológie na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Po ukončení magisterského štúdia (1995-2000) učiteľstva psychológie a biológie na PF UMB, v roku 2002 obhájila titul PhDr. s témou: Tréma, jej výskyt, príčiny a dôsledky. Doktorandské štúdium v odbore: Pedagogická psychológia obhájila v roku 2007 s témou: Výkonová motivácia a školská úspešnosť.

V súčasnosti prednáša a vedie semináre z predmetov Sociálna psychológia a Psychológia trhu a práce a tiež vedie semináre sociálno-psychologického tréningu v odbore: Predškolská pedagogika a Sociálna práca. Participovala v rámci riešiteľského tímu na projekte VEGA č. 1/2507/05 „Hodnotová orientácia mládeže v kontexte transformácie spoločnosti" (zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. V. Salbot, CSc.). Bola zodpovednou riešiteľkou v grantovej úlohe UGA (Univerzitná grantová agentúra UMB) "Perfekcionizmus vo vzťahu k vybraným osobnostným premenným" (2010-2012). V súčasnosti sa výskumne orientuje hlavne na problematiku perfekcionizmu a jeho dimenzií u mladých ľudí. Zároveň pôsobí ako lektorka vo vzdelávaní dospelých v kurzoch zameraných na rozvíjanie sociálnych zručností.

 

Absolvované vzdelávacie kurzy: Letná škola adlerovskej psychológie (Bratislava, 2003), Kurz využitia štatistických metód v Exceli (Litptovský Mikuláš, 2004), Kurz transakčnej analýzy (Piešťany, 2006), Kurz tanečnej a pohybovej terapie (Bratislava, 2011), Kurz manažérskych a vodcovských zručností (Banská Bystrica, 2012), Kurz muzikoterapie (Banská Bystrica, 2016), ročný kurz Hudobných a dramatických terapií (Bratislava, 2017). V súčasnosti je účastníčkou 3-j ročného akreditovaného vzdelávania v Tanečno-pohybovej terapie v Olomouci. 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
11:00 - 12:00
Streda
11:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Utorky sú určené na konzultácie ohľadom Aisu,stredy ohľadom záverečných a seminárnych prác.

Kontaktný formulár

=