Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ekonomika a manažment sociálnej práce

(Nový medziodborový študijný program, v ktorom absolvent získa kvalifikáciu v oboch odboroch 6252 Verejná ekonomika a služby a 7761 Sociálna práca)

Profil absolventa- uplatnenie

Študijný program vychádza z požiadaviek praxe a potreby odborníkov disponujúcich odbornými vedomosťami a zručnosťami ekonomického charakteru a na druhej strane pripravenými pracovať s klientmi sociálnej práce v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych služieb a sociálneho podnikania. Absolvent je schopný analyzovať a systematizovať súčasné trendy a problémy verejnej ekonomiky, ekonomickej a sociálnej štruktúry území a sociálnej práce. Je pripravený riešiť ekonomiku a manažment sociálnej práce  a pracovať v priamom kontakte s cieľovými skupinami sociálnej práce na úrovni práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, komunikačné zručnosti, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický a ekonomický prehľad.

 Garantujúce pracoviská

Katedra sociálnej práce PF UMB
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB