Kde ma nájdete

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov