Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia

 

Mgr.          1978         Teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

ThDr.        1996         Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudományi Kara, Budapest

PhDr.        2000         Filozofická fakulta Univerzity Kmenského, Bratislava

PaedDr.     2009       Univerzita Jána Selyeho, Komárno

PhD.         1998         Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudományi Kara, Budapest

doc.            2002         Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

doc.            2002        (Dr. Habil.) Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudományi Kara,

Budapest

prof.           2004        mim. prof. Univerzita Jána Selyeho, Komárno

prof.           2008        Prof.      Debreceni Ref. Hittudományi Egyetem, Debrecen

 

Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste

profesor v študijnom odbore 2.1.12 Teológia

 

Priebeh doterajšej praxe – Stála pedagogická činnosť:

 

1990-1994      Katechetický seminár Reformovanej cirkvi na Slovensku, Komárno

1994-2004      Teologický Inštitút J. Calvina, Komárno

2004-2008      Univerzita Jána Selyeho, Komárno

2007-              Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

2009-              Katedra teológie a misie PF UMB v Banskej Bystrici

 

Pedagogická činnosť – profil

  • pedagogická profilácia: biblická gréčtina, Nová zmluva
  • vedenie 20 diplomových prác, (Mgr.)
  • vedenie 8 rigorózných prác (PaedDr.)
  • vedenie 6 doktorskýc h prác (PhD.)
  • oponovanie 3 rigoróznych prác (ThDr., PaedDr.)
  • oponovanie 11 doktorských prác (PhD.)
  • oponovanie 1 habilitačnej práce (Doc.)
  • posúdenie 1 inauguračného spisu (Prof.)

Vedecko-výskumná činnosť – profil

Aktívna výskumná činnosť v rámci programov a grantov Ministerstva školstva SR

2005-2007 KEGA: 3/3267/05 (zástupca vedúceho)

2005-2007 VEGA: 1/2644/05 (člen)

2007-2008 VEGA: 1/4701/07 (vedúci projektu)

2007-2009 VEGA: 1/4726/07 (zástupca vedúceho)

2008-2010 VEGA: 1/0070/08 (člen)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:00 - 11:00
dohodou

Kontaktný formulár

=