Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Ružová ulica 13
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

 

Vzdelanie a príprava

01. septembra 2009 → 20. Augusta 2012

KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra Sociálnej práce, doktorandské štúdium

Orientácia na projektovú, vedecko-výskumnú činnosť a metodológiu sociálnej práce.

01.september 2007 jún 2009UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra Sociálnej práce, magisterské štúdium

Počas štúdia som bola zapojená do vysokoškolskej odbornej činnosti študentov, do činnosti univerzitného parlamentu a spolupracovala som s Centrom dobrovoľníctva.

01. septembra 2004 jún 2007UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra Sociálnej práce, bakalárske štúdium

V tomto období som realizovala prvé výskumy v oblasti dobrovoľníctva a v oblasti sociálnej práce s deťmi a mládežou.

Vzdelávacie a kvalifikačné aktivity:

KLUB PRIESKUMNÍK – PATHFINDER: akreditované školenie pre prácu s deťmi a mládežou, Absolvovanie odborného akreditovaného radcovského kurzu pre občianske združenie Klub Prieskumník - Pathfinder Slovensko . Jasenie, 2000. DIPLOM.

KLUB PRIESKUMNÍK – PATHFINDER: akreditované školenie pre prácu s deťmi a mládežou Absolvovanie odborného akreditovaného vodcovského kurzu pre občianske združenie Klub Prieskumník – Pathfinder. Česká republika, Svratouch, 2002. DIPLOM.

CERTIFIKÁT O VÝCVIKU PRE PÔSOBENIE V DOBROVOĽNÍCKOM PREVENTÍVNOM PROGRAME: výcvik dobrovoľníkov v preventívnom programe Opri sa o mňa, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. 28.-30.marec 2008. CERTIFIKÁT.

MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV: akreditované školenie CARDO Bratislava, trojdňový kurz v oblasti manažmentu dobrovoľníkov akreditovaný Ministerstvom školstva SR, v rozsahu 24 hodín, od 3.3.2011 do 17.3. 2011. OSVEDČENIE.

SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK: akreditované vzdelávanie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, MODUL 1 ( Sebapoznanie a interpersonálna percepcia, základy komunikácie – 30hodín) a MODUL 2 (Komunikácia a asertivita – 30 hodín). Január – Február 2010. OSVEDČENIE.

KOMUNIKAČNÉ A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI : Séria tréningov v rámci projektu „VZDELAVANIE A SUPERVIZIA KOORDINATOROV A KOORDINATORIEK DOBROVOLNICKYCH PROGRAMOV“ ITMS kód: 27140130087, Nebotra a Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Tréning: Komunikačné zručnosti 8 hodín, 2. September 2011. Prezentačné zručnosti, 8 hodín, 10. September 2011.CERTIFIKÁT.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT: Séria tréningov v rámci projektu „VZDELAVANIE A SUPERVIZIA KOORDINATOROV A KOORDINATORIEK DOBROVOLNICKYCH PROGRAMOV“ ITMS kód: 27140130087, Nebotra a Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Tréning Projektový manažment 8 hodín, 14. Október 2011, Manažment času 8 hodín, 15. Október 2011. CERTIFIKÁT.

PSYCHOLÓGIA DOBROVOĽNÍKA: v rámci projektu „VZDELAVANIE A SUPERVIZIA KOORDINATOROV A KOORDINATORIEK DOBROVOLNICKYCH PROGRAMOV“ ITMS kód: 27140130087, Nebotra a Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Tréning v rozsahu 8 hodín, 16. September 2011. CERTIFIKÁT.

RIEŠENIE KONFLIKTOV: v rámci projektu „VZDELAVANIE A SUPERVIZIA KOORDINATOROV A KOORDINATORIEK DOBROVOLNICKYCH PROGRAMOV“ ITMS kód: 27140130087, Nebotra a Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Tréning v rozsahu 8 hodín, 9. September 2011. CERTIFIKÁT.

TEAMBUILDING: v rámci projektu „VZDELAVANIE A SUPERVIZIA KOORDINATOROV A KOORDINATORIEK DOBROVOLNICKYCH PROGRAMOV“ ITMS kód: 27140130087, Nebotra a Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Tréning v rozsahu 8 hodín, 29. Október 2011. CERTIFIKÁT.

ZÁKLADY IKT: v rámci projektu „VZDELAVANIE A SUPERVIZIA KOORDINATOROV A KOORDINATORIEK DOBROVOLNICKYCH PROGRAMOV“ ITMS kód: 27140130087, Nebotra a Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Tréning v rozsahu 16 hodín, 22.11.2011. CERTIFIKÁT.

CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA Z NEMECKÉHO JAZYKA: rámci projektu „VZDELAVANIE A SUPERVIZIA KOORDINATOROV A KOORDINATORIEK DOBROVOLNICKYCH PROGRAMOV“ ITMS kód: 27140130087, Nebotra a Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Nemecký jazyk – začiatočník – 40 hodín, 31.3.2011, Nemecký jazyk- pokročilý – 40 hodín, 30.4.2011, Nemecký jazyk- konverzácie – 40 hodín, 30.6.2001. CERTIFIKÁT.

CERTIFIKÁT ÚČTOVNÍCTVO A PROJEKTY: účasť na seminári, organizovanom Klub Pathfinder- Prieskumník, 12.- 14. Október 2001. CERTIFIKÁT.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:00 - 13:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
12:00 - 14:00
Piatok
-

Kontaktný formulár

=