Členovia CEV PF UMB

Odborní asistenti

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
č.dv. 213
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 022/ 315 dekanát

Výskumní pracovníci

Mgr. Kristína Hroncová, PhD.

Mgr. Kristína Hroncová, PhD.

Výskumná pracovníčka, postdoktorandka

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Postdoktorandka
Kancelária:
A213
Mgr. Štefan Petrík, PhD.

Mgr. Štefan Petrík, PhD.

Výskumný pracovník, postdoktorand

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Postdoktorand
Kancelária:
A 213