Doktorandská škola

Na PF UMB sme sa rozhodli rozvíjať kontinuálny a systematický model podpory doktorandov. Túto úlohu zastrešuje na fakulte Centrum edukačného výskumu, podpora doktorandov patrí medzi jeho hlavné úlohy. V akademickom roku 2017/2018 sa centru podarilo získať na realizáciu tejto myšlienky aj finančnú podporu z grantovej schémy KEGA a táto podpora pokračuje aj v tomto AR 2018/2019.

V rámci Doktorandskej školy vznikne okrem iného aj:

  • vedecko-výskumný inkubátor so simulovanou grantovou súťažou
  • online platforma pre združovanie doktorandov
  • elektronické kurzy k vybraným aktivitám v študijnom pláne.

 Doktorandská škola

  

Napísali o nás: článok o podpore doktorandov na CEV nájdete aj v Spravodajca UMB č. 2/2017.