Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Publikačná stratégia (vzdelávanie v rámci doktorandskej školy)

Pozývme Vás na seminár v rámci doktorandskej školy na tému Publikačná stratégia.