Videostudie v pedagogickém výzkumu: na pomezí kvalitatívního a kvantitatívniho přístupu

Informácie o udalosti

Videostudie v pedagogickém výzkumu: na pomezí kvalitatívního a kvantitatívniho přístupu

Hostiteľ: Centrum edukačného výskumu PF UMB
Dátum a čas začiatku: 3. okt. 2018 - 14:00
Dátum a čas konca: 3. okt. 2018 - 15:30
Miesto: zasadačka na prízemí dekanátu
Mesto: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na prednášku významného českého odborníka
doc. PhDr. Mgr. Tomáša Janíka, Ph.D. z Masarykovej univerzity v Brne na tému:
Videoštúdiev pedagogickom výskume: na pomedzí kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu

dňa 3.10. 2018 (streda) o 14. 00 hod.
v dolnej zasadačke dekanátu PF UMB

Abstrakt:
Kvalita výučby ako hlavný výskumný problém.Vymedzenia kvality výučby a možnosti uplatnenia videoštúdií vo výskumoch zameraných na kvalitu výučby v ich kvantitatívnom i kvalitatívnom poňatí. Ilustrácia metodologických otázok videoštúdií ako výskumného prístupu na ukážkach zahraničných výskumov a výskumov Inštitútu výskumu školského vzdelávania PdF MU v Brne. Úvahy o ďalšej využiteľnosti videoštúdií v pedagogickom výskume.