1. blok vzdelávania

Začíname v októbri 2018...

1. blok

Názov

Prednášajúci Dátum, miesto

Publikačná stratégia

Denisa Šukolová

 19.10.2018 o 10:00, C025

Profil výskumníka (Research gate a pod.)

Denisa Šukolová

 9.11.2018 o 10:00, zasadačka dekanát

Komparatívny európsky výskum učiteľských štandardov

Vladimíra Spilková (PedF UK Praha)

 29.11.2018 o 10:00, zasadačka dekanát 

Projekty a legislatíva, financovanie a administrácia projektov

Petra Fridrichová

 13.12.2018 o 13:00, zasadačka dekanát

Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné dizajny

Denisa Šukolová

 9.1.2019 o 13:00, zasadačka dekanát

Akademické písanie

Štefan Porubský

17.1.2019 o 10:00, zasadačka dekanát