Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2. blok vzdelávania

Tento blok začne vo februári 2019

 

2. blok

Názov

Prednášajúci Dátum, miesto

Kritické myslenie a argumentácia

Beata Kosová

 

Etika výskumu

Bronislava Kasáčová

 

Tvorba meracích nástrojov

Denisa Šukolová

 

Prezentačné zručnosti (ústna komunikácia a prezentačné programy)

Štefan Porubský (programy: P. Fridrichová)

 

Ústna a písomná komunikácia v AJ 1

Dana Hanesová