3. blok vzdelávania

Vzdelávania v tomto bloku začínajú v októbri 2019

3. blok

Názov

Prednášajúci Dátum, miesto

Osobná autonómia 1

Eva Sollárová

 

Osobná autonómia 2

Eva Sollárová

 

Kvalitatívna analýza dát

Denisa Šukolová

 

Ústna a písomná komunikácia v AJ2

Dana Hanesová

 

Voľný metodologický workshop

Denisa Šukolová