KEGA 006UMB-4/2017 Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií

Cieľom projektu je tvorba dlhodobo udržateľného modelu organizačnej formy vzdelávania, ktorá umožní kontinuálne zvyšovať kvalitu vedeckej a výskumnej činnosti doktorandov v rámci spoločenských vied. 

 

č. projektu: KEGA 006UMB-4/2017

Doba riešenia: 2017-2019

Vedúci projektu: Dr.h.c.prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.