Stáže pre študentov Pedagogickej fakulty UMB

Centrum edukačného výskumu poskytne študentom a študentkám možnosť zúčastniť sa na 2 - 4 týždňovej odbornej stáži na našom centre.

Študentom a študentkám bude umožnené:

  • zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných CEV,

  • prispievať svojimi názormi k riešeniu aktuálnych problémov,

  • vidieť ako prebieha agenda výskumných projektov v praxi,

  • oboznámiť sa s bežnými administratívnymi postupmi atď.

Stážistky a stážisti budú mať vytvorený pracovný priestor s prístupom k PC, internej knižnici CEV, konzultáciám s pracovníčkami CEV, a pod.

Pre najšikovnejších stážistov a stážistky sa zároveň otvára možnosť platenej stáže v rámci budúcich realizovaných projektov.

 

Informačný leták nájdete tu.