Vzdelávacie aktivity CEV pre zamestnancov

Plán vzdelávacích podujatí na letný semester 2018/2019 aktuálne pripravujeme...

Najbližšie Vás pozývame na prednášku doc. PhD. Mgr. Tomáša Janíka, PhD. ma tému Videostudie v pedagogickém výzkumu: na pomedzí kvalitatívního a kvantitatívního přístupu. Pozvánku nájdete v prílohách stránky.

Názov aktivity

Dátum, miesto

Obsah

Prednášajúci