Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov PF UMB

Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov 2016

Medzi prílohami stránky nájdete nový Zborník doktorandov PF UMB za rok 2016 (nižšie).


Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov 2013, 2014

Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov PF UMB (Vol. 1) nájdete medzi prílohami ku stránke (nižšie).

Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov PF UMB (Vol. 2) nájdete medzi prílohami ku stránke (nižšie).