Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra andragogiky

Vzdelávanie školou nekončí.

Kde nás nájdete

Katedra andragogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra andragogiky patrí k najmladším katedrám Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Strategickým zámerom katedry je kontinuálna garancia a skvalitňovanie akreditovaného študijného odboru a v tomto zmysle sa orientuje nielen vedecko-výskumná a pedagogická aktivita jej členov, ale aj nevyhnutný odborný rast učiteľov a koncepčná personálna politika. Študijný odbor andragogika sa na katedre rozvíja v kontexte s najnovšími teoretickými poznatkami tejto vednej disciplíny. Výsledky vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti výrazne podporujú kvalitu vzdelávacieho procesu.

Katedra od svojho vzniku v pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti spolupracuje s viacerými domácimi i zahraničnými pracoviskami a organizáciami (Praha, Olomouc, Prešov, Bratislava a ďalšie). V roku 2017 získala práva na uskutočňovanie habilitácií a inaugurácií v odbore andragogika ako jediné pracovisko v stredoeurópskom (vyšehradskom) priestore. Od svojho vzniku (2008) je kontinuálne úspešná v získavaní projektov z domácich a zahraničných grantových schém (ERASMUS, APVV, VEGA, KEGA...). Od roku 2013 je organizátorom renomovanej medzinárodnej vedeckej konferencie EDUKÁCIA DOSPELÝCH, má rozvinutú sieť kontaktov s domácimi i zahraničnými akademickými pracoviskami a ďalšími významnými inštitúciami v oblasti andragogickej teórie a praxe edukácie dospelých.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Ďalšie odborné vzdelávanie a poradenstvo
  • Vzdelávanie dospelých a kvalita života
  • Záujmové a občianske vzdelávanie dospelých a edukácia seniorov

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4713
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C105

Docenti

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4615
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C 013

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Bontová, PhD.

PhDr. Andrea Bontová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor rozvrhu a výučby

Telefón:
048 446 4619
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 012
Mgr. Martin Schubert, PhD.

Mgr. Martin Schubert, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho Katedry andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici, člen Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB

Telefón:
048 446 4619
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 012
Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS a rozvrh; Katedrová koordinátorka web stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 022/ 315 dekanát

Ďalší

Mgr. Barbora Vaněk

Mgr. Barbora Vaněk

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4961
Zaradenie:
Postdoktorandka
Kancelária:
C 011/1
Vladimíra Sestrienková

Vladimíra Sestrienková

Asistentka

Telefón:
048 446 4782
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A005

Doktorandi