Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020

Profesori

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4713
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C105
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020

Docenti

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4615
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C 013

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Bontová, PhD.

PhDr. Andrea Bontová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor rozvrhu a výučby

Telefón:
048 446 4619
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 012
Mgr. Martin Schubert, PhD.

Mgr. Martin Schubert, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho Katedry andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici, člen Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB

Telefón:
048 446 4619
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 012
Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS a rozvrh; Katedrová koordinátorka web stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 022/ 315 dekanát

Nepedagogickí zamestnanci

Vladimíra Sestrienková

Vladimíra Sestrienková

Asistentka

Telefón:
048 446 4782
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A005