Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oznam pre doktorandov

Oznam pre doktorandov

 

 Študent si povinne vyberá povinne voliteľný predmet (Profesijná andragogika, Kultúrna andragogika, Sociálna andragogika) mimo svojej špecializácie.