Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

"Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity - ALBIE. "

Informácie o projekte

Projekt ALBIE si kladie za cieľ prehĺbiť akademický pohľad na potreby vzdelávania dospelých vo vzťahu k funkčnej gramotnosti a jej neekonomických dopadov na kvalitu života. Na základe komparatívnej analýzy navrhne a otestuje vzdelávací program zvyšovania funkčnej gramotnosti mladých (resp. ohrozených) dospelých pre lektorov v neformálnom vzdelávaní. Záverečná monografia projektu spracuje výsledky do odporúčaní pre decízorov a poskytovateľov vzdelávania. Prioritou projektu je zlepšiť výsledky v základných a prierezových kompetenciách v celoživotnej perspektíve, navrhnúť a implementovať poskytovanie základných zručností a kľúčových kompetencií vo vzdelávaní dospelých ako i zvyšovať ponuku vzdelávania dospelých s vysokou kvalitou.

Vyhlasovateľ:

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Číslo projektu:2016-1-SK01-KA204-022586
Doba riešenia:1. okt. 2016 - 31. dec. 2018
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Spoluriešitelia:prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Mgr. Barbora Vaněk
Ing. Viliam Michalovič - YOUTH Watch, Slovensko
Lukasz Tomczyk - Uniwersytet Pedagogiczny Im Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, Poľsko
Tina Jääger- EESTI Vabaharidusliit MTU, Estónsko
Asrún Matthiasdóttir - Haskolinn i Reykjavik EHF, Island
Zahraničný projekt:áno