Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva."