Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

"Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých"

Informácie o projekte

Vedecký projekt má charakter základného andragogického výskumu. Je cielený na utvorenie teoretického modelu docility dospelého, ktorý bude zodpovedať súčasnej úrovni interdisciplinárneho skúmania problematiky. Základný výskum v andragogike (aplikovanej a aplikačnej vede), predpokladá riešenie vedeckých problémov v kontexte jej predmetu, tzn. v kontexte edukácie dospelého. Kognitívna neuroveda – ako veda prírodná – poskytuje andragogike východiská potrebné pre teoretický rozvoj poznania docility dospelých. Neurovedné poznatky doposiaľ neboli uspokojivo zakomponované do andragogickej teórie. Vývoj modelu docility pre oblasť edukácie dospelých vyžaduje dôslednú systematizáciu a takú didaktickú transformáciu neurovedných poznatkov, ktorá umožní ďalšie uplatnenie v andragogickom výskume.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č.1/0526/18
Doba riešenia:1. jan. 2018 - 31. dec. 2020
Vedúci projektu:PhDr. Andrea Bontová, PhD.
Koordinátor projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Martin Schubert, PhD.
Mgr. Barbora Vaněk
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
Zahraničný projekt:nie