Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

"Teoreticko-metodologické aspekty skúmania súčasného stavu a perspektív záujmového vzdelávania dospelých v systéme neformálnej edukácie."

Informácie o projekte

Cieľom projektu bola teoretická analýza a vymedzenie typických znakov ZVD a objasnenie významu ZVD v kontexte celoživotného vzdelávania v spoločnosti založenej na vedomostiach. Výsledkom riešenia projektu je ucelene spracovaná charakteristika historických východísk a súčasného stavu rozvoja ZVD ako integrálnej súčasti procesu celoživotného učenia (sa). Na základe obsahovej a komparatívnej analýzy domácich i zahraničných odborných prameňov, ako aj na základe vlastnej vedeckovýskumnej práce členov riešiteľského kolektívu bolo preukázané, že význam ZVD ako spoločensky uznaného spôsobu zhodnocovania voľného času v súčasnosti narastá. Samotná realizácia ZVD je však konfrontovaná s prekážkami, ktoré majú najmä ekonomické pozadie. Originálnym výstupom riešenia výskumnej úlohy sú dve monotematické práce a celkovo 28 publikačných výstupov u nás i v zahraničí.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č. 1/0694/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Spoluriešitelia:Filip Milan, Mgr., PhD.
Gracová Drahomíra, PhDr., PhD.
Cimprichová-Gežová Katarína, PhDr., PhD.
Kariková Soňa, prof. PhDr., PhD.
Hajzuková Lucia, Mgr.
Kupcová Veronika, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie