Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

"Teoretický a metodologický rámec analýzy vzdelávacích potrieb dospelých."

Informácie o projekte

Cieľom a podstatou projektu bolo systematizovať teoretické poznatky o analýze vzdelávacích potrieb a na tom základe dospieť k andragogickým teoretickým východiskám identifikovania potrieb vzdelávania učiaceho sa jednotlivca, skupiny, spoločnosti. Výsledkom je ucelená koncepcia teoretických východísk analýz vzdelávacích potrieb v rámci andragogiky Táto je uplatnená aj v jej aplikovaných disciplínach - profesijnej, sociálnej a kultúrno-osvetovej andragogiky v kontexte s novými teoretickými interpretáciami procesov vzdelávania dospelých. Za prínos považujeme aj aplikáciu teoretických poznatkov pri explikácii európskych dokumentov v oblasti vzdelávania dospelých. Celkový teoretický a metodologický rámec dotvárajú výsledky skúmania vybraných cieľových skupín. V procese skúmania sa potvrdila potreba diferencovaného prístupu a overili sa rozličné metodologické postupy - kvantitatívne i kvalitatívne. Originálnym výstupom je monotematická a ucelená monografia štúdií.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č. 1/0598/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Spoluriešitelia:Hroncová Jolana, prof. PhDr., PhD.
Višňovský Ľudovít, prof. PhDr., CSc.
László Karol, prof. PaedDr., CSc.
Jusko Peter, PaedDr. PhD.
Cimprichová-Gežová Katarína, PhDr., PhD.
Gajdošová Libuša, doc. PhDr., CSc.
Šatánek Juraj, PhDr. CSc.
Janoušková Ľubica, PhDr., PhD.
Filip Milan, Mgr., PhD.
Gracová Drahomíra, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie